back to home dude

The Urban Sniper 2

The Urban Sniper 2

về The Urban Sniper 2

Chọn một nhiệm vụ và bắt tay vào công việc! Giết 15 thành viên trong băng nhóm và chú ý đến mục tiêu đặc biệt! Và nhớ là đừng giết nhầm những người đi đường vô tội!