back to home dude

The Tree Of Life

The Tree Of Life

về The Tree Of Life

hãy giúp cho cây của sự sống này mọc cao và cao hơn nữa! Chơi trò này và hoàn thành từng cấp độ bằng cách đặt những vật thể và để cho nhân vật về đích. Bạn có thể thu nhặt từng ngôi sao dọc đường không?