back to home dude

The Treasures of Montezuma 1

The Treasures of Montezuma 1

về The Treasures of Montezuma 1

Trong trò chơi này, bạn là một tên săn lùng kho báu. Tập hợp những viên ngọc bằng cách tạo ra những nhóm 4 hay nhiều viên cùng loại.