back to home dude

The Stone Of Destiny

The Stone Of Destiny

về The Stone Of Destiny

Hãy cố gắng tìm ra những món đồ trong danh sách trước khi hết giờ! Sau đó sữ dụng chuột của bạn để vẽ những biểu tượng và chuyển sang cấp độ tiếp theo! Bạn có thể giải mã điều bí ẩn này không nào?