back to home dude

The Stanwick Legacy

The Stanwick Legacy

về The Stanwick Legacy

Hãy khám phá ra bí mật của thái ấp và ba mẹ của Emma trong trò chơi huyền bí này. Bạn có thể tìm ra điều gì đã xảy ra với ba mẹ của cô ta khi cô ta còn là một đứa trẻ?