back to home dude

The Settlers Online

The Settlers Online

về The Settlers Online

Hãy chơi trò những người định cư trên mạng! Tập hợp những tài nguyên, chiến đấu với những kẻ thù đáng gườm, trao đổi kinh thương và trò chuyện với những người bạn của bạn để xây một lâu đài nguy nga thời trung cổ.