back to home dude

The Scale of the Universe

The Scale of the Universe

Về The Scale of the Universe

Đá thạch của những kì qua thiên nhiên, và tỷ lệ của mọi thứ đều nằm trong trò chơi này. Sử dụng chuột để phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể nhấp chuột vào những món đồ để trao dồi thêm kiến thức.