back to home dude

The Race

The Race

về The Race

Cố gắng tích lũy thật nhiều điểm bằng cách lái thật nhanh trong khi vẫn phải tránh những vật trên đường. Tích lũy điểm tại điểm dừng, nhưng tránh đừng bị đụng!