back to home dude

The Prince Edward

The Prince Edward

về The Prince Edward

Chàng hoàng tử Edward đang buồn chán, vì thế anh ta quyết định thực hiện những trò đùa trong lâu dài của anh ta! Khám phá những căn phòng khác nhau và cố gắng tìm ra những vật bị giấu.