back to home dude

The Pretender: Part Three

The Pretender: Part Three

về The Pretender: Part Three

hãy giúp cho ảo thuật gia Lorenzo hướng linh hồn bị đánh cắp đến lối ra của mỗi cấp độ và giúp cho ông ta đoàn tựu với Eliza. Những năng lượng đặc biệt có thể được tăng lên bằng cách đi ngang qua những suối nước. Sử dụng năng lượng này để tìm lối ra. Xem bạn có thể thoát khỏi hang động kỳ bí này không nhé?