back to home dude

The Paint Gunner

The Paint Gunner

về The Paint Gunner

Với khẩu súng trong tay, hãy đi qua những cấp độkhác nhau! Mỗi sắc màu có khả năng của riêng chúng! Màu cam sẽ giúp bạn chạy nhanh hơn và màu xanh lá cây sẽ giúp bạn nhúng cao hơn!