back to home dude

The Other Side

The Other Side

về The Other Side

Tạo cho mình một lối đi riêng qua những cấp độ trong trò chơi này. Sử dụng trọng lực để thêm thuận lợi cho bạn và nhặt những ngôi sao để mở ra những cánh cửa trong mỗi cấp độ.