back to home dude

The Lost World

The Lost World

về The Lost World

liều mình vào thế giới mất tích! dùng súng để bắn những quả banh kết hợp với cùng màu sắc để ghi điểm. Đừng để cho những quả banh rơi quá xuống quá nhanh, vì thế bạn sẽ phải trở về cấp độ bắt đầu.