back to home dude

The Lost Warrior

The Lost Warrior

về The Lost Warrior

Sử dụng súng lục, súng máy và tên lửa để đuổi những kẻ thù của bạn ra khỏi bờ biển. Hãy chiếm lấy những phương tiện di chuyển trước để ngăn chặn sự quay trở lại của nhiều những thù địch khác.