back to home dude

The Lorax Dodgeball

The Lorax Dodgeball

về The Lorax Dodgeball

Hãy đánh vào những chú gấu Barabaloot với những quả dâu bằng cách nhanh chân di chuyển núp phía sau cái cây sao cho những chú gấu này không ném trả trúng vào bạn!