back to home dude

The Legends of Hiro

The Legends of Hiro

về The Legends of Hiro

Trò chuyện với những người láng giềng của Hiro và nhận nhiệm vụ và lời khuyên trong trò chơi phiêu lưu hài hước này. Bạn có thể hoàn thành tất cả những nhiệm vụ và đánh bại sự hung ác của kẻ thù?