back to home dude

The Last Shelter

The Last Shelter

về The Last Shelter

Xây dựng những tòa tháp khác nhau với cấu trúc chiến thuật trước khi những kẻ thù tấn công! Giữa mỗi làn sóng, bạn sẽ có thể sửa chữa những hư hại và thậm chí nâng cấp tòa nhà của bạn!Bạn có thể hủy diệt những con ma từ hành tinh này không?