back to home dude

The Last Prince Of Egypt

The Last Prince Of Egypt

Về The Last Prince Of Egypt

Akil đang cố gắng giải mã ý nghĩa ẩn chứa trong những vật thể bí mật, và vì thế anh ta đang tìm một người để giúp anh ta giải mã. Bạn có thể giúp anh ta tìm ra câu trả lời cho trò chơi này. Tập hợp những vật thể khác nhau trong từng cấp độ và tận dụng chúng.