back to home dude

The Gun Game 2

The Gun Game 2

về The Gun Game 2

Trò chơi này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng những vũ khí súng đạn khác nhau! hãy tìm đến Fat Bob để mua những khẩu súng mới và bắt đầu một nhiệm vụ! Bạn có thể đạt được tất cả những tấm thẻ giá trị không nào?