back to home dude

The Great War Of Prefecture

The Great War Of Prefecture

về The Great War Of Prefecture

chọn một trong những địa danh của Nhật Bản và cố gắng xâm chiếm phần còn lại! Thực hiện những sự chọn lựa có chiến thuật và tấn công kẻ thù để chiếm đất!