back to home dude

The Great Adventure

The Great Adventure

về The Great Adventure

bắt tay vào cuộc phiêu lưu vĩ đại! Nhặt lấy chiếc gươm đáng tin cậy của bạn và khám phá vùng đất thiên. Quan trọng là những vật thể mà bạn muốn sử dụng phải theo đúng hướng.