back to home dude

Thế giới thuộc địa Kart

Thế giới thuộc địa Kart

Về Thế giới thuộc địa Kart

Trong thế giới thuộc địa Kart bạn có thể đứng ở phe Tây Ba Nha hoặc Anh để chiến đấu trong trận chiến sử thi trên biển. Đi thuyền qua những tảng đá và bắn pháo lửa từ phía tàu của bạn. Đội của bạn có thể nhấn chìm được bao nhiêu tàu của địch?