back to home dude

Thế giới siêu phản diện

Thế giới siêu phản diện

về Thế giới siêu phản diện

Tất cả các nhân vật siêu phản diện sẽ chiến đấu với nhau để tìm ra ai là người giỏi nhất. Hãy bay lượn xung quanh và bắn kẻ thù cho đến khi bạn có cơ hội đấu với người cầm đầu cuối cùng. Trong suốt cuộc đấu, nhân vật của bạn sẽ trở nên mạnh hơn.