back to home dude

Thế giới sắc màu

Thế giới sắc màu

về Thế giới sắc màu

Thử thách đôi mắt và khả năng phản xạ của bạn! Nhấn vào những viên gạch có màu khác! Nếu bạn chọn đúng, bạn sẽ được sang màn chơi tiếp theo! Chúc bạn vui vẻ!