back to home dude

Thế giới ong

Thế giới ong

về Thế giới ong

Bạn có thể tưởng tượng một thế giới được thống trị bởi loài ong? Ong Chúa đang tạo nên một vương quốc ong khổng lồ! Dùng số tiền bạn kiếm được để nâng cấp, việc đó sẽ giúp bạn mua được những loại ong tốt hơn. Bằng cách này kế hoạch của Ong Chúa sẽ thành hiện thực một cách dễ dàng hơn!