back to home dude

Thế giới Mô sác

Thế giới Mô sác

về Thế giới Mô sác

Công việc của bạn là giải quyết trò chơi này để giúp bảo tàng. Đặt những viên gạch vào đúng vị trí. Những con số sẽ hiển thị có bao nhiêu viên gạch bạn cần phải đặt.