back to home dude

Thế giới khoa học

Thế giới khoa học

Về Thế giới khoa học

Hãy tạo một thế giới đẹp đẽ cho cậu bé này bằng cách mua 1 con chó hoặc con mèo, khám phá thế giới và bước vào nhà.