back to home dude

Thế Giới Dễ Dàng Của Joe

Thế Giới Dễ Dàng Của Joe

Về Thế Giới Dễ Dàng Của Joe

Joe rất muốn thám hiểm thế giới. Mặc dù không hề dễ dàng để làm được điều đó. Bạn sẽ giúp cậu ấy chứ? Hãy chắc chắn rằng Joe vượt qua được tất cả những chướng ngại vật, đánh bai mọi kẻ thù và cậu ấy có thể tiếp tục đi khắp thế giới.