back to home dude

Thế giới của tín đồ mua sắm

Thế giới của tín đồ mua sắm

Về Thế giới của tín đồ mua sắm

Bạn có phải là một tín đồ mua sắm và bạn có muốn mua sắm tại những thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới? Trong trò chơi này là hoàn toàn có thể! Chọn những bộ quần áo và phụ kiện đẹp nhất và hãy thử xem bạn có thể khiến chúng trở nên thời thượng không. Bạn thậm chí còn được trả công cho việc đó, và bạn có thể tiếp tục mua thêm quần áo!

Tải về

Thế giới của tín đồ mua sắmThế giới của tín đồ mua sắm