back to home dude

Thế giới Crimson

Thế giới Crimson

về Thế giới Crimson

Bắn tất cả các tàu vũ trụ trước khi chúng đâm vào khẩu pháo.