back to home dude

Thế giới bộ tộc

Thế giới bộ tộc

về Thế giới bộ tộc

Thu thập những con búp bê voodoo, nhưng cảnh giác với kẻ thù và chướng ngại vật.