back to home dude

Thế giới bánh quy

Thế giới bánh quy

Về Thế giới bánh quy

Bắn những chiếc bánh quy về phía Stevie để điều khiển anh ta. Kích hoạt các nút và phá hỏng các đồ vật để dọn đường. Bạn làm càng nhanh thì số điểm của bạn càng cao!