back to home dude

Thế giới ảo của cà rốt: dưới đáy đại dương

Thế giới ảo của cà rốt: dưới đáy đại dương

về Thế giới ảo của cà rốt: dưới đáy đại dương

Lần này bạn phải bảo vệ cà rốt ở dưới đáy đại dương. Hãy dùng những khả năng đặc biệt của mỗi toà tháp để làm lợi thế của mình và sắp đặt chúng dọc đường để chiến thắng. Liệu bạn có thể đánh bại tất cả?