back to home dude

The Flyswatter

The Flyswatter

Về The Flyswatter

Hãy đập chết 10 con ruồi trong khoảng thời gian ngắn nhất. Hãy đoán xem những chú ruồi phiền toái này sẽ bay đến đâu và nhanh tay đập chết hết đại gia đình của chúng!