back to home dude

The First Fire

The First Fire

về The First Fire

hãy giúp cho Neanderthal sống sót qua khu rừng nguy hiểm! Tìm kiếm những vật thể có thể giúp ích cho bạn đi qua những cấp độ khác nhau. Bạn có thể xoay sở để tạo ra đám cháy đầu tiên?