back to home dude

The Eternal Battle

The Eternal Battle

Về The Eternal Battle

Bảo vệ viên pha lê phép màu bằng mọi giá. Xây đội quân đủ hùng mạnh cho cuộc chiến.