back to home dude

The Epic Escape Of The Carrot

The Epic Escape Of The Carrot

về The Epic Escape Of The Carrot

Cà rốt bị khóa trong chiếc tủ lạnh chung với rất nhiều những rau củ khác. Tiếc thay, chỉ có cà rốt có thể tìm được lối ra. Bạn hãy giúp cho anh ta trở về với tự do bằng cách nói với những nhân vật khác và sử dụng những đồ vật!