back to home dude

The Egg Run

The Egg Run

về The Egg Run

Chú thỏ này đang tìm những quả trứng. Cúi xuống khi bạn thấy trứng và nhặt quả trứng. Nhặt thật nhiều trứng có thể. Không may mắn là trên đường đi đầy những chiếc bẫy. Hãy nhảy qua chúng.