back to home dude

The Dropping Dead

The Dropping Dead

về The Dropping Dead

Lũ thây ma rơi xuống từ trên trời ở khắp nơi. May mắn thay là bạn ở đây để tiêu diệt tất cả bọn chúng! Nạp đạn vào súng và sẵn sàng cho trận chiến. Có cả vũ khí rơi xuống nữa, và chúng sẽ giúp bạn đánh bại lũ thây ma. Và đừng quên thu thập cả những gói sức mạnh. Bạn có thể chặn được bao nhiêu tên thây ma để chúng không ăn não người?