back to home dude

Báo Cáo Tội Phạm Tập 3: Ghi Chú của Kẻ Đầu Độc

Báo Cáo Tội Phạm Tập 3: Ghi Chú của Kẻ Đầu Độc

Về Báo Cáo Tội Phạm Tập 3: Ghi Chú của Kẻ Đầu Độc

Ôi không, ai đó đã bị giết! Vậy nên đã đến lúc bạn bắt tay vào công việc và trừng trị tên sát nhân. Hợp tác với đồng nghiệp của bạn, thu thập những thứ mà bạn cần và giải mã bí ẩn. Đừng để ai ngăn cản bạn. Chúc bạn may mắn, thám tử!