back to home dude

Thế chiến 3

Thế chiến 3

về Thế chiến 3

Đây là chiến tranh thế giới lần 3 và nhiệm vụ của bạn rất đơn giản: hãy sống sót và tiêu diệt mọi kẻ thù.