back to home dude

Những Người Keo Kiệt 2

Những Người Keo Kiệt 2

Về Những Người Keo Kiệt 2

Những người này sẽ không mua gì cả! Không có ai có thể keo kiệt hơn những người này! Đó là lí do vì sao họ muốn lấy được nhiều tiền nhất có thể. Và bạn chính là người sẽ mang họ đến với số tiền của họ. Cho những người keo kiệt bay và rơi xuống để họ có thể rơi vào túi vàng. Chúc bạn may mắn!