back to home dude

The Brawl - Ep. 1

The Brawl - Ep. 1

về The Brawl - Ep. 1

Đánh bại đối thủ của bạn bằng cách đấm trúng vào anh ta. Nếu đối phương của bạn bắt đầu đánh trả quyết liệt, tốt nhất bạn nên giơ cánh tay bạn lên để bảo vệ chính mình!