back to home dude

The Birdinator

The Birdinator

Về The Birdinator

Bay càng cao và càng xa càng tốt. Bắn những con cú và những kẻ thù khác. Đây là cách để bạn tích lũy thật nhiều điểm và nâng cấp.