back to home dude

The Bank Robber

The Bank Robber

về The Bank Robber

Chuẩn bị tốt nhất cho vụ cướp nhà băng! chọn đồng minh, cầm lấy vài công cụ để mang theo khi thực hiện nhiệm vụ! Bạn có thể đi qua tất cả những căn phòng mà không bị phát hiện không nào?