back to home dude

The Ballads of Reemus

The Ballads of Reemus

về The Ballads of Reemus

Hãy giúp cho người bạn chơi nhạc của bạn Reemus giải quyết trò chơi này bằng cách khám phá môi trường xung quanh và tìm ra những vật theo yêu cầu. Tập hợp những món đồ này lại theo đúng thừ tự và giải quyết vấn đề.