back to home dude

The B-Team

The B-Team

về The B-Team

Bảo vệ những người hùng của đội B bằng cách dùng những vật thể để che chắn cho họ sao cho những kẻ thù không thể đánh vào họ với những cổ súng!