back to home dude

Thây ma vs Chim cánh cụt 3

Thây ma vs Chim cánh cụt 3

về Thây ma vs Chim cánh cụt 3

Thây ma vs Chim cánh cụt, Thây ma vs Chim cánh cụt hmm ai sẽ thắng? Chúng ta không thể biết được. Những chú chim cánh cụt này cần bạn giúp đỡ. Dùng chuột để bắn lũ thây ma vô hồn. Nếu bắn vào đầu chúng bạ sẽ được thêm điểm.