back to home dude

Thây ma Tequila 3

Thây ma Tequila 3

về Thây ma Tequila 3

Miguel, Jaqueline và Jeff đang cô độc giữa sa mạc với hàng ngàn thây ma. Bạn có thể giúp họ đến được nơi an toàn? Với sự giúp đỡ của họ và chủ tiệm súng, bạn sẽ có một cơ hội chiến đấu chống lại lũ thây ma. Chúc bạn may mắn! Bạn sẽ cần đến nó.