back to home dude

Thây ma Jumbi

Thây ma Jumbi

Về Thây ma Jumbi

Thây ma Jumbi là trò chơi kỹ ăng vui nhộn và đầy thử thách. Bạn sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật và đội quân thây ma đang cố gắng tiêu diệt bạn khi bạn đang cố gắng trèo để thoát khỏi hang động. Tránh các viên đạn, những nhân vật anh hùng và những nguy hiểm khác, trong khi cố gắng đừng bị nghiền thành từng mảnh bởi máy cưa đang xoay phía dưới bạn